tüy dikmek ne demek?

 1. Kötü bir durum almış bir işi büsbütün kötü bir duruma sokmak

  Otelin kapıcısı yalan söylemekte tüy dikiyordu.

  Sait Faik Abasıyanık

tüy dökme

 1. Kanatlıların tüylerinin azaldığı ve onların yerine yeni tüylerin çıktığı zaman.
 2. (en)Molting, moulting, exuviation, moult, molt.
 3. (en)Moult.

tüy dökmek

 1. (en)Moult, molt, exuviate.

dikmek

 1. Bir cismi dik olarak durdurmak.
 2. Yetiştirmek için bir bitkiyi toprağa yerleştirmek
 3. Bardak, kadeh, testi vb. kapların içindekini bir çırpıda, bir solukta içmek
 4. Beklemek için birini bir şeyin başına getirmek.
 5. Top, taş vb.ni dikine havaya atmak.
 6. Yapı kurmak, inşa etmek.
 7. Top vb.ni oyun alanında belirli bir yere koymak.
 8. Biçilmiş veya yırtılmış kumaş, deri, yara vb.ni iğneye geçirilmiş iplikle tutturmak.
 9. (en)Rest.
 10. (en)Plant, lay down, prick, bed, bed out.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tüy dökmetüy dökmektüy döküntüsütüy düzmektüy ağırlıktüy akarıtüy atmaktüy bayrağıtüy bezemetüytüy bitleritüy çekmetübajtübaltübaperitonealtübbatübbandikmekdikmedikme borudikme ile yük yerleştirmekdikme tabletdikme tarihidikdik açıdik açılıdik alasıdik ark iz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın