tüy bitleri ne demek?

 1. (Yun. mallos: yün; phagein: yemek) Eklem bacaklı hayvanlardan, gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt dalının, böcekler (Insecta) sınıfının, kanatlılar (Pterygota) alt sınıfından, 6 mm kadar uzunlukta ve vücutları yassı, kanatları ikincil olarak körelmiş, gelişmelerinde başkalaşım görülmeyen, kuşların tüyleri, memelilerin kılları arasında yaşayan, tavuk biti (Goniocotes hologaster) türü iyi bilinen bir takım.
 2. Evcil kanatlılarda ve çeşitli dağ kuşlarında yaşayan ısırıcıbitler topluluğu.
 3. Yabani kuşlarda, kümes hayvanlarında, evcil ve yabani memelilerde parazitlenen, Amblycera ve Ischnocera olmak üzere iki alt takımı bulunan böcek alt takımı. Bu türler deri üzerideki yapağı, saç ve kılların keratin yapıları ve dermal sızıntıyla beslenirler, çiğneyici bitler, ısırıcı bitler, yapağı bitleri, Mallophaga.
 4. (en)Biting lice, chewing lice.
 5. (en)Birdlice.
 6. (al)Federlinge
 7. (al)Pelzfresser
 8. (fr)Mallophages
 9. (la)Mallophaga

tüy bayrağı

 1. Kuşlarda tüy ekseninin çevresinde bulunan ve radyus ile ramuslardan meydana gelen safiha biçimindeki parça. Veksillum.
 2. (en)Vane.
 3. (fr)Barb
 4. (la)Vexillum: bayrak

tüy bezeme

 1. Çeşitli renk ve biçimdeki kuş tüyleriyle giysiyi, yakayı, başı, alnı, kolları, araç gereçleri vb. bezeme.
 2. (en)Feather ornament.
 3. (fr)Ornement en plume

bit

 1. Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus).
 2. Sayısal belleklerde en küçük bellek ölçüm birimi.
 3. Ler takımına bağlı böceklerin genel adı. (Yarımkanatlılar, kınkanatlılar ve eşkanatlıların birçoğu, ısırıcıbitler takımı türlerininse tümü için için yinebit terimi kullanılır. bk. köpekbiti, buydaybiti, yaprakbiti,bitler, başbiti, giyimbiti, kasıkbiti v.b.)
 4. Bk. ikil
 5. Bir gece yiyecek yemek.
 6. (en)Bkz. bite
 7. (en)Louse.
 8. (en)Headlouse.
 9. (en)Cootie.
 10. (en)The part of a bridle, usually of iron, which is inserted in the mouth of a horse, and having appendages to which the reins are fastened.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tüy bayrağıtüy bezemetüy ağırlıktüy akarıtüy atmaktüytüy çekmetüy dikmektüy dökmetüy dökmektübajtübaltübaperitonealtübbatübbanbitlerini ayıklamakbitlerbitlemekbitlenmebitlenme sonucu kaşıntıbitlenmekbitlabbitbit akarıbit allocationbit atamabit ayrıntıları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın