tüy akarı ne demek?

 1. Kanatlı hayvanların yuvalarına yerleşerek, konakçıda kaşıntılara yol açmakla birlikte, deriye oburca üşüştüğü sanılmayan, küçük örümceğimsi.
 2. (en)Northern fowl mite.
 3. (al)Federmilbe
 4. (la)Ornithonyssus sylviarum

tüy ağırlık

 1. Tüy sıklet.

tüy atmak

 1. Hayvan tüyünü değiştirmek

akar

 1. Cerahatli yara
 2. Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret.
 3. Kiraya verilerek gelir getiren taşınmaz mal.
 4. Halı, koltuk, yatak vb. yerlerde ve nemli ortamlarda yaşayan, astıma yol açabilen, insan vücudundan dökülen deri tozlarıyla ve parçacıklarıyla beslenen bir tür canlı (Fr)
 5. Sıvı, mai, likit.
 6. Akıp geçen
 7. Kısır. (Osmanlıca'da yazılışı: a'kar)
 8. Zayi etme, kaybetme.
 9. Akar takımına ait herhangi bir parazit.
 10. (en)Acarid.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tüy ağırlıktüy atmaktüy bayrağıtüy bezemetüy bitleritüytüy çekmetüy dikmektüy dökmetüy dökmektübajtübaltübaperitonealtübbatübbanakarı kokarı olmamakakarına bırakmakakarakar amberakar bakarakar mallarakaraakaakaalaakabakabane diseaseAkabane hastalığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın