dikme tablet ne demek?

 1. Özel aletler yardımıyla enjekte edilerek veya deride yapılan küçük bir kesikten sonra deri altına uygulanabilen, genellikle hormon içeren ve sıkıştırılmış, silastik kauçuk ve polilastik

dikme tarihi

 1. (en)Date repotted

dikme boru

 1. (en)Standpipe

tablet

 1. Düz ve yassı biçimli, çiğnenecek veya yutulacak madde.
 2. Eski medeniyetlerden kalma, pişmiş veya güneşte kurutulmuş kilden yapılmış, üzerinde çivi yazısı ile metin yazılı belge.
 3. Toz ilaçların bağlayıcı maddeler ve kolay dağılabilen nişasta, talk, süt şekeri gibi bazı maddelerle karıştırılarak özel makinelerde sıkıştırılarak yapılan, çoğunlukla yuvarlak, yüzeyleri düz veya kabarık olan bir müstahzar çeşidi.
 4. (en)Tabloid.
 5. (en)Table.
 6. (en)Solid kind of electuary or confection, commonly made of dry ingredients with sugar, and usually formed into little flat squares; called also lozenge, and troche, especially when of a round or rounded form.
 7. (en)Small flat compressed cake of some substance; 'a tablet of soap' a slab of stone or wood suitable for bearing an inscription.
 8. (en)Slab of stone or wood suitable for bearing an inscription.
 9. (en)Number of sheets of paper fastened together along one edge.
 10. (en)Small flat compressed cake of some substance; 'a tablet of soap'.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dikme tarihidikme borudikme ile yük yerleştirmekdikme valfıdikmedikmekdikmeli vinçdikmelikdikmeliksel dalgadikmemekdikdik açıdik açılıdik alasıdik ark iztablettablet for vaginal solutiontablet for vaginal suspensiontablet şekerlemetabletoptablets of the lawtabletable analyzer wizardtable autoformattable balancetable boardtabltablatabla kapıtablacıtablacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın