sty on the eyelid ne demek?

 1. Arpacık

arpacık

 1. Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği.
 2. Tüfek, tabanca vb. ateşli silahlarda namlunun en ileri bölümünde bulunan ve nişan alırken gezle birlikte göz ile hedef arasında aynı çizgi üzerine getirilen küçük çıkıntı.
 3. Namlunun ya da sürgünün uç kısmına yakın yere, ince çubuk, yuvarlak veya dikdörtgen şekillerde monte edilen; sabit bir kızak üzerinde hareket edebilir veya vidalar vasıtasıyla ayarlanabilir yapıda imal edilen nişan düzeneği parçası.
 4. Dış arpacık.
 5. İç arpacık.
 6. Hordeolum.
 7. (en)Stye.
 8. (en)Hordeolum.
 9. (en)Hordeoloum.
 10. (en)Foresight.

sty

 1. Domuz ahırı, domuz ağılı
 2. Çok pis oda veya ev
 3. Domuz ahırına kapamak.

sty stye

 1. Arpacık, itdirseği.

on

 1. Dokuzdan sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 10, X rakamlarının adı.
 3. Dokuzdan bir artık.
 4. Ketonları gösteren son ek, propanon (dimetil keton): 2-bütanon (etil metil keton) gibi.
 5. (en)-one.
 6. (en)Deca-.
 7. (en)In progress; proceeding; as, a game is on.
 8. (en)In operation or operational; 'left the oven on'; 'the switch is in the on position' planned or scheduled; 'the picnic is on, rain or shine'; 'we have nothing on for Friday night' indicates continuity or persistence or concentration; 'his spirit lives on'; 'shall I read on?' in a state required for something to function or be effective; 'turn the lights on'; 'get a load on'.
 9. (en)With a forward motion; 'we drove along admiring the view'; 'the horse trotted along at a steady pace'; 'the circus traveled on to the next city'; 'move along'; 'march on'.
 10. (en)Indicates continuity or persistence or concentration; 'his spirit lives on'; 'shall I read on?'.

the

 1. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır
 2. O (tarif edatı, harfi tarif, belirtme sıfatı)
 3. Ne kadar, o kadar (mukayese sıfatlarından evvel)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

stysty styestyestygianstylestyle kesimstyle of pronunciationstyle of speechstyle showstyle stilstST 3115 Sahra Talimnamesist georgest intervalist kuyruğuonon a charge of murderon a daily basison a full stomachon a givenon a given dayon a knife edgeon a large scaleon a lineon a major scaleoo henryo ağır yaralıo anda söylemeko anda uydurmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın