st kuyruğu ne demek?

  1. Buğdaygiller familyasından tek yıllık dar yapraklı yabancı ot.
  2. (la)Phleum spp.

st

  1. Aziz
  2. Sokak
  3. Nci
  4. Street'in kısaltılmış şekli
  5. Bkz. saint
  6. Saint'in kısaltılmış şekli

ST 3115 Sahra Talimnamesi

  1. "Kontrgerillanın el kitabı" adıyla ünlenen, Özel Harp Dairesi'nin kurulması sırasında Amerika'dan alınan "Contrgerilla Operation FM 31-16" adlı talimnamenin Türkçesi. Emekli Yarbay Talat Turhan'a göre talimnamede Özel Harp Dairesi'nin görevleri şöyle sıralanıyor: Adam öldürme, bombalama, silahlı soygunculuk, işkence, kötürüm haline getirme, adam kaçırmak suretiyle tethiş ve olayları tahrik, misilleme ve rehinelerin alı konması, kundakçılık, sabotaj, propaganda ve yalan haber yayma, zorbalık, şantaj

Türetilmiş Kelimeler (bis)

stST 3115 Sahra Talimnamesist georgest intervalist lucie cherryst sophiast valentines dayst.st. georgest. lukes summerss esS 2 propilpiperidinS A düğümS adenozil homosisteinkuyruğu dikmekkuyruğu ile tutmakkuyruğu kesik hayvankuyruğu kesilmiş hayvankuyruğu sıkışmakkuyruğu titretmekkuyruğun kemikli kısmıkuyruğuna basmakkuyruğuna teneke bağlamakkuyruğunu kesmekkuyruğa almakkuyruğa benzerkuyruğa benzer şeykuyruğa girmekkuyruğa koymak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın