sodyum ne demek?

  1. Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990, yoğunluğu 0.971 olan, 97,5 °C'de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element (simgesi Na).
  2. Sembolü Na, Atom numarası 11, Atom kütlesi 22,989 g, e.n. 97,83
  3. Atom numarası 11, atom ağırlığı 22. 99, değerliği 1, sembolü Na olan yumuşak, gümüşümsü beyaz renkte alkali bir metal. Hücreler arası sıvının en önemli ve en çok bulunan katyonu, natriyum. Asit baz dengesini, ozmotik basıncı ve su metabolizmasını ayarlayan impuls taşınmasında görev alan bir elementtir.
  4. Atom numarası 11, atom ağırlığı 22.990, özgül ağırlığı 0.971, değerliği bir, yumuşak, gümüşümsü beyaz renkte, alkali bir metal element, natriyum.
  5. (en)Sodium, natrium, Na.
  6. (en)Sodium.

sodyum alüminyum silikat

  1. Zeolit.
  2. (en)Sodium-aliminosilicat.

sodyum asit pirofosfat

  1. Fosfatlar.
  2. (en)Sodium acid pyrophosphate.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sodyum alüminyum silikatsodyum asit pirofosfatsodyum bentonitsodyum bikarbonatsodyum buharlı ışıtaçsodyum CMCsodyum dodesil sülfatsodyum dodesil sülfat sdssodyum floritsodyum flüoritsodsod itsodasoda ashsoda bottle
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın