siyanin boyar maddesi ne demek?

 1. İki hetero halkalı grup (çok kere kinolin çekirdeği) içeren birbirine teksayıda karbon atomu içeren konjuge çift bağlı zincirle bağlı siyanin mavisi, C2H5NC9H6:CHC9H6NC2H5 ,ve İzosiyaninler, erosiyaninler, kriptosiyaninler ve disiyaninler gibi bileşikleri de kapsayan ve fotoğrafcılıkta kullanılan emülsiyonların hazırlanmasında kullanılan boyar maddelerin bir grubu.

siyanin

 1. (en)Cyanine.

siyanin boyası

 1. (en)Cyanine dye

boyar

 1. Tuna bölgesinde, Transilvanya'da, Rusya'da soylulara verilen unvan.
 2. Çarlık Rusyası`nda yüksek soylulara verilen ad.
 3. Boyama özelliği olan madde, boyar madde
 4. Tuna boyu, Erdel ve özellikle Rusya'da soylulara verilen ad.
 5. Eskiden Tuna bölgesinde, Transilvanya'da ve Rusya'da soylulardan olan kimselere verilen unvan.
 6. (en)Member of a Russian aristocratic order abolished by Peter the Great.
 7. (en)Also, one of a privileged class in Roumania.
 8. (en)Minor human noble; equivalent of a baron.
 9. (en)Ussuran noble.
 10. (en)Member of the upper stratum of medieval Russian society and state administration Boyars were generally drawn from about 200 families, descended from former princes, old Moscow boyar families and foreign aristocrats; and they participated in a boyar council that helped the czar direct the internal and foreign affairs of state Conferred by the ruler upon individuals It was abolished by Peter the Great.

madde

 1. Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, özdek
 2. Bir şeyi oluşturan öge.
 3. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm
 4. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri
 5. İleri sürülen sorun.
 6. Para, mal vb. ile ilgili şey.
 7. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
 8. Bk. özdek
 9. Bk. sınar
 10. Uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şey.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

siyaninsiyanin boyasısiyanidsiyaniksiyanik asitsiyanik asit oluşturan bitkilersiyansiyanamidsiyanamitsiyanatsiyanetsiyasiya etmeksiya siyasiya siya gitmeksiyabboyarboyar maddeboyaresimboyarmaddeboyarözdekboyaboya ağacıboya atölyesiboya banyosuboya bazıboyboy abdestiboy aptestiboy atmakboy ayırıcı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın