siyanik ne demek?

  1. (en)Cyanic.

siyanik asit

  1. (en)Cyanic acid.

siyanik asit oluşturan bitkiler

  1. Yapısında siyanojenik glikozit içeren ve hayvanlar tarafından tüketilmesi sonucunda hidrosiyanik asit açığa çıkararak siyanür zehirlenmesine neden olan ve daha çok geviş getiren hayvanların etkilendiği ak üçgül, yem kanyaşı, sorgum, yonca ve burçak gibi bitkiler.
  2. (en)Plants producing cyanic acid.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

siyanik asitsiyanik asit oluşturan bitkilersiyanidsiyaninsiyanin boyar maddesisiyansiyanamidsiyanamitsiyanatsiyanetsiyasiya etmeksiya siyasiya siya gitmeksiyab
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın