signature of certification ne demek?

 1. Sertifika imzası, bir belgeye yasal geçerlilik veren imza

signature

 1. Nota imi
 2. Tanıtım müziği
 3. İmza
 4. Işaret, kaşe, mühür, damga
 5. İlacın kullanım şeklini yazan bölüm

signature authentication

 1. İmzanın doğruluğunu kanıtlama
 2. İmza ispatı
 3. İmzanın sahte ya da taklit olup olmadığını kontrol etme

of

 1. Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı, yorgunluk vb. duyguları belirten bir söz
 2. (en)Ugh!.
 3. (en)In a general sense, from, or out from; proceeding from; belonging to; relating to; concerning; used in a variety of applications; as: Denoting that from which anything proceeds; indicating origin, source, descent, and the like; as, he is of a race of kings; he is of noble blood.
 4. (en)Denoting possession or ownership, or the relation of subject to attribute; as, the apartment of the consul: the power of the king; a man of courage; the gate of heaven.
 5. (en)Denoting the material of which anything is composed, or that which it contains; as, a throne of gold; a sword of steel; a wreath of mist; a cup of water.
 6. (en)Oil filters.
 7. (en)Denoting part of an aggregate or whole; belonging to a number or quantity mentioned; out of; from amongst; as, of this little he had some to spare; some of the mines were unproductive; most of the company.
 8. (en)Prep w dat , from, out of, of, away from, contrary to, by.
 9. (en)Denoting that by which a person or thing is actuated or impelled; also, the source of a purpose or action; as, they went of their own will; no body can move of itself; he did it of necessity.
 10. (en)Optional Form Source: US EPA.

certification

 1. Onay belgesi, sertifika
 2. Bkz. sertifikasyon
 3. Bir kişinin belli bir alanda uzmanlık kazandığını kabul ve teyid etme, belgeleme. Sertifika, ancak katılımcı bir eğitim programını başarıyla bitirip değerlendirme aşamasında geçer not ve üzerinde bir sonuç elde ettikten sonra verilir. Sertifikanın gerçek ve geçerli olmasını teminen, sertifika sürecinin bağımsız bir merci tarafından denetlenmesi faydalı olur.
 4. Belgeleme, onaylama, onay, ruhsat

Türetilmiş Kelimeler (bis)

signaturesignature authenticationsignature booksignature circularsignature filesignature marksignature on filesignature sealsignature specimensignature tunesignatorysignatory powersignatory powerssignasignablesignagesignalsignal analysisofof a certain ageof a certain lengthof a certain qualityof a collapseof a deviceof a good familyof a hogof a kindof a moment agooo henryo ağır yaralıo anda söylemeko anda uydurmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın