titre ne demek?

 1. Eş derişim
 2. Titrasyon ile tayin edilen çözelti içinde çözünmüş maddelerin derişimi,
 3. Standart çözeltideki bileşik veya elementin g/mL cinsinden değeri,
 4. Hidrolizlenen yağ asitlerinin sabunlaşma noktası.
 5. Bir materyalde bulunan antikor veya toksin gibi bir maddenin h
 6. (en)Titre.
 7. (en)Amount of material needed to complete a reaction in a solution (Chemistry).
 8. (fr)Titre
 9. Bir solüsyondaki reksiyonun tamamlanması için gereken madde miktarı (Kimya)
 10. Titre etme

 1. Bkz. döleşi
 2. Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
 3. Karı kocadan her biri, hayat arkadaşı, refik, refika
 4. Birlikte yaşayan dişi ve erkek hayvandan her biri.
 5. İkişer kişilik gruplarla oynanan oyunlarda, ortak oynayan iki kişiden her birinin öbürüne göre durumu, partner.
 6. Kuma, ortak.
 7. Arkadaş.
 8. Etene.
 9. Dölütle dölyatağını birbirine birleştiren, doğum sırasında çocuktan sonra çıkan; halk arasında çocuklaeş tutulan, bu nedenle çocuğun yazgısını, karakterini, gelecekteki işini etkileyeceği inancıyla birtakım geleneksel ve büyüsel işlemlerden geçirilen zar.
 10. (en)Equal.

titre etme

 1. (en)Titration.

titre etmek

 1. Bir sıvıda erimiş bulunan bir cismin oranını belirlemek.
 2. (Osmanlıca) ayâr etmek.
 3. (en)Titrate, standardize.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

titre etmetitre etmektitrektitrek alevtitrek elektriktitrek elektrik akımıtitrek felçtitrek harekettitrek ışıktitrek ışık vermektitrtitrajtitranttitrasyontitrasyon asiditesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın