laf açmak ne demek?

 1. Söz etmek, söz açmak, konuya girmek

  Yavere burulduğumu sezdirmeden başka bir laf açtım.

  R. H. Karay
 2. Söz etmek.

laf ağzında kalmak

 1. Söyleyeceğini söylemeye vakit bulamamak.

laf altında kalmamak

 1. Ağız kavgasında her söylenenin karşılığını vermek, lakırdı altında kalmamak.

açmak

 1. Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek
 2. Bir şeyin kapağını veya örtüsünü kaldırmak
 3. Engeli kaldırmak.
 4. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak
 5. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak.
 6. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak.
 7. Çevresini genişletmek.
 8. Birbirinden uzaklaştırmak.
 9. Almacı çalıştırmak için düğmeye basmak ya da düğmeyi çevirmek.
 10. (en)Offer.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

laf ağzında kalmaklaf altında kalmamaklaf anlamazlaf anlatmaklaf aramızdalaflaf arasındalaf arasında söylemelaf arasında söylemeklaf atmaklala akallla antigensla antijenlerila bel tubeaçmakaçmaaçma banyosuaçma düğmesiaçma kapamaaçma kapama belirteciaç acınaaç açaç aç ile yatınca arada dilenci doğaraç açık kalmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın