ördek balığı ne demek?

 1. Lapinagillerden, Akdeniz ve Avrupa kıyılarında yaşayan, 25-35 cm uzunluğunda, çeşitli ve güzel renkleri olan bir balık (Labrus mixtus).
 2. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, lâpinagiller (Labridae) familyasından, 25-35 cm kadar uzunlukta, açık portakal renginde, Akdeniz ve Avrupa denizlerinin kıyılarında yaşayan bir tür.
 3. (en)Striped wrassa.
 4. (fr)Coquette
 5. (la)Labrus mixtus

ördek

 1. Perde ayaklılardan, evcil ve yabani türleri bulunan su kuşu (Anas)
 2. Yataktan kalkamayacak durumdaki erkek hastaların içine idrarlarını yaptıkları kap, lazımlık, oturak.
 3. Uzak yolculuklarda sürücülerin yollardan aldıkları yolcu.
 4. Anatinae alt familyasından hemen hemen dünyanın tüm sulak bölgelerinde yaşayan perde ayaklı su kuşlarına verilen ad.
 5. (en)Quack-quack.
 6. (en)Urinal.
 7. (en)Bedpan.
 8. (en)Duck.

ördek dişi ördek

 1. (en)Duck

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ördekördek dişi ördekördek gibi bağırmakördek hepatitisiördek kızartmaördek otlarıördek otuördek saçmasıördek septisemisiördek sesiörörcinbalığı çokbalığa aitbalığa çıkmakbalığa gittibalıbalı olan bal yemez mibalı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yerbalıbaş
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın