rules and legislation ne demek?

 1. Mevzuat

mevzuat

 1. Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb.nin bütünü
 2. Sandık, çuval, teneke gibi içine ticaret malı konulan koyacaklar.
 3. Bk. yasalar tüzükler
 4. Bahsedilen hususlar. Bir şeyin esasını teşkil eden hususat. Tatbikat halinde olan hükümler ve kaideler.
 5. (en)Regulations.
 6. (en)Legislation.
 7. (en)Subjects under discussion.
 8. (en)The body of current law.
 9. (en)The laws governing a country.
 10. (en)Fundamentals.

rules

 1. Tüzük, kurallar

rules and conventions

 1. Kurallar ile gelenekler
 2. Adap ve erkan

and

 1. Yemin içmek, yemin etmek.
 2. (İngilizce) ve, ile, de
 3. (bağlaç) ve, de, ile

legislation

 1. Yasama
 2. Kanun yapma
 3. Yasa, kanunlar
 4. Mevzuat, yürürlükteki yasalar

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rulesrules and conventionsrules and regulationsrules of actionrules of etiquetterules of good formsrules of originerules wizardrulerule basedrule bookrule descriptionrule kaiderulableandand a bitand a halfand a lot moreand alsoand b printingand b windingand connectiveand d speedand dağlarıanan abbreviated signaturean abbreviation of carabineran abbreviation of kilograman absolute must
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın