rule ne demek?

 1. Yönetmek, hükmetmek, idare etmek, emretmek, sözü geçmek, saltanat sürmek, hüküm vermek, karara varmak, çizmek, çizgi çekmek, cetvelle çizmek, düzeyinde olmak, geçerli olmak
 2. Yönetim
 3. Hüküm, kanun
 4. Âdet
 5. Kaide, nizam, kural
 6. Alışılmış durum
 7. Yol, usul
 8. Tüzük
 9. Çizgilik, cetvel, cetvel tahtası
 10. Matb
 11. Yönetmek, hüküm sürmek, idare etmek
 12. Hükmetmek
 13. Baskın çıkmak, fazla etkisi olmak
 14. Tahakküm etmek
 15. Buyurmak
 16. Hâkim olmak, dizginlemek
 17. Çizmek, cetvelle çizmek.

rule based

 1. Kuralcı, kurala dayalı
 2. kuralcı, kurala dayalı

rule book

 1. Düstur

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rule basedrule bookrule descriptionrule kaiderule kuralrule of courtrule of forcerule of lawrule of mixturerule of reciprocityrulable
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın