rule ne demek?

 1. Kural
 2. Hüküm, kanun
 3. Yönetmek, hükmetmek, idare etmek
 4. Yönetim
 5. Karara varmak
 6. Kaide, nizam
 7. Adet
 8. Alışılmış durum
 9. Emretmek, sözü geçmek, saltanat sürmek, hüküm vermek
 10. Yol, usul
 11. Geçerli olmak
 12. Tüzük
 13. Çizgilik, cetvel, cetvel tahtası
 14. Yönetmek, hüküm sürmek, idare etmek
 15. Hükmetmek
 16. Baskın çıkmak, fazla etkisi olmak
 17. Tahakküm etmek
 18. Buyurmak
 19. Hâkim olmak, dizginlemek
 20. Düzeyinde olmak
 21. Çizmek, cetvelle çizmek.

kural

 1. Ilke, prensip
 2. Temel ana kaynak madde
 3. Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam.
 4. Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke
 5. Dil olayları arasındaki düzen: Ünlü uyumları, ünsüz uyumu gibi.
 6. Araç, silah
 7. (en)Rule.
 8. (en)Regulation.
 9. (en)Statute.
 10. (en)Code.

rule based

 1. Kuralcı
 2. Kurala dayalı

rule book

 1. Düstur

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rule basedrule bookrule descriptionrule kaiderule kuralrule nisirule of courtrule of forcerule of lawrule of mixturerulable
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın