rights on patent ne demek?

 1. Bulgu belgesi üzerindeki haklar

rights

 1. Haklar

rights haklar

 1. Hukuk

on

 1. Dokuzdan sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 10, X rakamlarının adı.
 3. Dokuzdan bir artık.
 4. Ketonları gösteren son ek, propanon (dimetil keton): 2-bütanon (etil metil keton) gibi.
 5. (en)-one.
 6. (en)Deca-.
 7. (en)In progress; proceeding; as, a game is on.
 8. (en)In operation or operational; 'left the oven on'; 'the switch is in the on position' planned or scheduled; 'the picnic is on, rain or shine'; 'we have nothing on for Friday night' indicates continuity or persistence or concentration; 'his spirit lives on'; 'shall I read on?' in a state required for something to function or be effective; 'turn the lights on'; 'get a load on'.
 9. (en)With a forward motion; 'we drove along admiring the view'; 'the horse trotted along at a steady pace'; 'the circus traveled on to the next city'; 'move along'; 'march on'.
 10. (en)Indicates continuity or persistence or concentration; 'his spirit lives on'; 'shall I read on?'.

patent

 1. Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge.
 2. Uyrukluk belgesi.
 3. Gemilere ayrıldıkları limanın sağlık durumu için verilen belge.
 4. Bir durum veya bir işi yalnızca kendi yetkisi altında görme
 5. Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir gerçek veya tüzel kişiye ait olduğunu gösteren belge.
 6. Açık
 7. Her hangi bir proses, yöntem veya aletin patent ofisi tarafından yeni icat edilmiş olduğu kabul edilip yasalar ile korunması.
 8. (en)Letters patent.
 9. (en)Charter.
 10. (en)To grant by patent; to make the subject of a patent; to secure or protect by patent; as, to patent an invention; to patent public lands.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rightsrights haklarrights issuerights of registrationrights of sanctuaryrights over intellectualrights per printrightright adjustright afterright aheadright alignrigrig outrig the marketrig uprigaonon a charge of murderon a daily basison a full stomachon a givenon a given dayon a knife edgeon a large scaleon a lineon a major scaleoo henryo ağır yaralıo anda söylemeko anda uydurmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın