rig the market ne demek?

 1. Piyasayı oynatmak, işine geldiği gibi fiyatları değiştirmek

rig

 1. Uyduruvermek, yalancıktan yapmak, düzmece bir şekilde kurmak
 2. Hile yapmak (seçimde vb.), hile ile yönetmek
 3. Allayıp pullamak, süslemek
 4. Sondaj kulesi
 5. (seçime) hile karıştırmak/katmak
 6. (maçta) şike yapmak
 7. At ile beraber araba takımı
 8. Teçhizat
 9. Giydirmek
 10. Teçhiz etmek, donatmak

rig out

 1. Donatmak, giydirmek

the

 1. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır
 2. O (tarif edatı, harfi tarif, belirtme sıfatı)
 3. Ne kadar, o kadar (mukayese sıfatlarından evvel)

market

 1. Özellikle her türlü yiyecek maddesinin, ev, büro, mağaza vb. yerlere ait gereçlerin satıldığı dükkân.
 2. (en)To expose for sale in a market; to traffic in; to sell in a market, and in an extended sense, to sell in any manner; as, most of the farmes have marketed their crops.
 3. (en)The world of commercial activity where goods and services are bought and sold; 'without competition there would be no market'; 'they were driven from the marketplace' the securities markets in the aggregate; 'the market always frustrates the small investor' the customers for a particular product or service; 'before they publish any book they try to determine the size of the market for it' engage in the commercial promotion, sale, or distribution of; 'The company is marketing its new line of beauty products' buy household supplies; 'We go marketing every Saturday'.
 4. (en)The world of commercial activity where goods and services are bought and sold; 'without competition there would be no market'; 'they were driven from the marketplace'.
 5. (en)The securities markets in the aggregate; 'the market always frustrates the small investor'.
 6. (en)The customers for a particular product or service; 'before they publish any book they try to determine the size of the market for it'.
 7. (en)Marketplace where groceries are sold; 'the grocery store included a meat market'.
 8. (en)Engage in the commercial promotion, sale, or distribution of; 'The company is marketing its new line of beauty products'.
 9. (en)Buy household supplies; 'We go marketing every Saturday'.
 10. (en)Deal in a market.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

rigrig outrig uprigarigadoonrigelriggedrigged gameriggerriggingriri plasmidri plazmidiriariadthethe 1967 bordersthe 1st cervical vertebrathe 2004 tsunamithe 80 20 rulethe a teamthe abcthe abc powersthe ablativethe ablative caseththa sackthaithai boxingthai citizen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın