revolutionary situation ne demek?

 1. Devrim ortamı

devrim

 1. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak.
 2. Köklü değişiklik, inkılap.
 3. Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik.
 4. Çevrilme, katlanma, bükülme.
 5. İhtilal.
 6. İnkılap.
 7. Yerleşik toplumsal düzeni değiştirme ve yeniden biçimlendirme; yavaş bir gelişme olan evrime karşıt olarak, toplumsal yaşayışta ve siyasal durumda birdenbire gerçekleştirilen, köklü ve temelli bir değişme.
 8. Dünya görüşünde, felsefede, bilimde, sanatta vb. birdenbire olan değişmeler, eskimiş olanı kaldırıp yerine yenisini koyma.
 9. Dünya görüşünde, felsefede, bilimde, sanatta veya toplumsal düzende birdenbire olan niteliksel değişme.
 10. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi.

revolutionary

 1. Devrim kabilinden
 2. İhtilalci
 3. Devrimci veya inkılâpçı kimse
 4. İhtilalci kimse
 5. Devrimci, inkılapçı

revolutionary group

 1. Devrimci grup

situation

 1. Yer, mevki, mahal
 2. Memuriyet
 3. Vaziyet, durum, hal
 4. Görev, vazife
 5. Şartlar, konum

Türetilmiş Kelimeler (bis)

revolutionaryrevolutionary grouprevolutionary warrevolutionarinessrevolutionrevolution devrimsituationsituation comedysituation durumsituation normal all fucked upsituation playsituation roomsituation vacantsituationalsituational analysissituational considerationsituatesituatedsituatedness
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın