revolutionary group ne demek?

 1. Devrimci grup

devrimci

 1. Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik yapan kimse.
 2. Devrim yapan veya devrime bağlı olan kimse, ihtilalci.
 3. İnkılapçı kimse.
 4. (en)Revolutionary.
 5. (en)Reformer.
 6. (en)Reformist.
 7. (en)Revolutionist.

revolutionary situation

 1. Devrim ortamı

revolutionary war

 1. (1775-1783) Amerikan Bağımsızlık Savaşı
 2. Amerikan kolonilerinin İngiltere'ye karşı bağımsızlıklarını kazanmak için savaştıkları ve kazandıkları savaş
 3. Bağımsızlık Savaşı

group

 1. Gruplaşmak, toplanmak
 2. Yan yana koymak
 3. Kafile, filo
 4. Manga, camia
 5. Grup
 6. Küme, öbek
 7. Heyet, topluluk
 8. Benzer nitelikli öğeler grubu
 9. Gruplandırmak, sınıflandırmak
 10. Gruplara ayırmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

revolutionary situationrevolutionary warrevolutionaryrevolutionarinessrevolutionrevolution devrimgroupgroup accentgroup accountgroup actiongroup addressgroup administration plansgroup and outlinegroup bonusgroup boxgroup bygrouchgrouchilygrouchinessgrouchogrouchy
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın