revolution devrim ne demek?

 1. Inkılap

inkılap

 1. Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform.
 2. Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm.
 3. Bk. gündönümü
 4. (en)Transformation dönüşüm.
 5. (en)Revolution devrim.

revolution

 1. Fikir devrimi, hal ve kıyafetlerin değişmesi
 2. Dönme, devir
 3. Bir cismin bir merkez etrafında dönmesi
 4. Bir gezegenin güneş etrafında dönmesi
 5. Devir süresi, devre
 6. İnkılâp, devrim
 7. Devlet yönetiminin tamamen değiştirilmesi
 8. İhtilal, isyan
 9. Köklü değişiklik

revolutionariness

 1. Devrimsellik

devrim

 1. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak.
 2. Köklü değişiklik, inkılap.
 3. Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik.
 4. Çevrilme, katlanma, bükülme.
 5. İhtilal.
 6. İnkılap.
 7. Yerleşik toplumsal düzeni değiştirme ve yeniden biçimlendirme; yavaş bir gelişme olan evrime karşıt olarak, toplumsal yaşayışta ve siyasal durumda birdenbire gerçekleştirilen, köklü ve temelli bir değişme.
 8. Dünya görüşünde, felsefede, bilimde, sanatta vb. birdenbire olan değişmeler, eskimiş olanı kaldırıp yerine yenisini koyma.
 9. Dünya görüşünde, felsefede, bilimde, sanatta veya toplumsal düzende birdenbire olan niteliksel değişme.
 10. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

revolutionrevolutionarinessrevolutionaryrevolutionary grouprevolutionary situationrevolutionary warrevolutioniserevolutionismrevolutionistrevolutionizerevolutedevrimdevrim ortamıdevrim yapmakdevrimcidevrimci grupdevrimcilikdevrimerdevrimlerle ilgilidevrimseldevrimsellikdevridevri akımdevri alemdevri ayarlanabilen motordevri batıl
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın