revolutionariness ne demek?

  1. Devrimsellik

devrimsellik

  1. Devrimsel olma durumu.
  2. (en)Revolutionariness.

revolutionary

  1. Devrim kabilinden
  2. İhtilalci
  3. Devrimci veya inkılâpçı kimse
  4. İhtilalci kimse
  5. Devrimci, inkılapçı

revolutionary group

  1. Devrimci grup

Türetilmiş Kelimeler (bis)

revolutionaryrevolutionary grouprevolutionary situationrevolutionary warrevolutionrevolution devrim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın