revolutionary ne demek?

 1. Devrim kabilinden
 2. İhtilalci
 3. Devrimci veya inkılâpçı kimse
 4. İhtilalci kimse
 5. Devrimci, inkılapçı

devrim

 1. Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak.
 2. Köklü değişiklik, inkılap.
 3. Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik.
 4. Çevrilme, katlanma, bükülme.
 5. İhtilal.
 6. İnkılap.
 7. Yerleşik toplumsal düzeni değiştirme ve yeniden biçimlendirme; yavaş bir gelişme olan evrime karşıt olarak, toplumsal yaşayışta ve siyasal durumda birdenbire gerçekleştirilen, köklü ve temelli bir değişme.
 8. Dünya görüşünde, felsefede, bilimde, sanatta vb. birdenbire olan değişmeler, eskimiş olanı kaldırıp yerine yenisini koyma.
 9. Dünya görüşünde, felsefede, bilimde, sanatta veya toplumsal düzende birdenbire olan niteliksel değişme.
 10. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi.

revolutionary group

 1. Devrimci grup

revolutionary situation

 1. Devrim ortamı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

revolutionary grouprevolutionary situationrevolutionary warrevolutionarinessrevolutionrevolution devrim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın