regresyon çözümlemesi ne demek?

 1. Bk. bağlanım çözümlemesi

bağlanım çözümlemesi

 1. Bk. bağlanım.
 2. (en)Regression analysis.

regresyon

 1. Diğer bir olayın belirli bir büyüklüğüne karşılık bulan bir olayın yaklaşık büyüklüğünü bulma amacını güden işlem.
 2. Bk. deniz gerilemesi
 3. Bk. birlikte gidişim
 4. Bir hastalık belirtisinin gerilemesi, şiddetinin azalması.
 5. Gerileme
 6. Gerileme; bir organın yapı ve görev bakımından gerilemesi.
 7. Hastalık veya yangı belirtilerinin gerilemesi, belirtilerin yatışması.
 8. Y değişkeninin X bağımsız değişkenine matematiksel bir ifadeyle bağımlı olması.
 9. Hastalık belirtilerinin gerilemesi, belirtilerin yatışması.
 10. Bk. bağlanım

regresyon analizi

 1. Bk. birlikte gidişim çözümlemesi
 2. Bir kalibrasyon veri takımı için
 3. İki değişken arasında belirgin bir bağıntı olduğunda bu bağıntının şeklini ifade etmeye yarayan ve regresyon denklemi yardımıyla bağımsız değişken veya değişkenlere verilen herhangi bir değere karşın, bağımlı değişkenin alacağı değerin tahmin edilmesi yöntemi.
 4. (en)Regression analysis.

çözümleme

 1. Çözümlemek eylemi; bir maddenin bileşimindeki yalın cisimlerin niteliğini ya da niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz.
 2. Karmaşık bir bütünü, yapısını anlamak amacıyla parçalarına, öğelerine, birleşenlerine ayırma.
 3. (en)Analysis.
 4. (en)Analysis, settlement.
 5. (al)Zerlegung
 6. (fr)Analyse

Türetilmiş Kelimeler (bis)

regresyonregresyon analiziregresyon denklemiregresyon dogrusuregresyon doğrusuregresyon eğrisiregresyon emsaliregresyon eşitliğiregresyon hattıregresyon kat sayısıregresifregressregressandregressingregressionçözümlemeçözümleme kurallarıçözümleme romanıçözümleme ve bileştirmeçözümlemeciçözümleçözümleç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın