regresyon denklemi ne demek?

  1. Bk. bağlanım denklemi

bağlanım denklemi

  1. (bağlanım çözümlemesi) (…)Y olasılıksal değişkeni ile (…) olasılıksal değişkenleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Y'yi X/lere bağlayan denklem. Y, tek değişkene bağlı ise, bu denklem, Y s= f(X) + (…) biçiminde verilir. Burada, e, yanılgı terimi ve E(Y/x) = f(x)'dir. Doğrusal ilişkilerde, (…)bağlanım katsayıları olmak üzere, Y tek değişkene bağlı ise, denklem (…) ve birden çok değişkene bağlı ise,(…)olur. anlamdaş bağlanım eşitliği.
  2. (en)Regression equation.

regresyon dogrusu

  1. (en)Line of regression

regresyon doğrusu

  1. Regresyon analizinde iki değişken arasında belirgin bir ilişki olduğunda, bu ilişki dağılım grafiğinde noktalar arasından geçen uygun bir doğru ile tanımlanabildiği doğru.
  2. Bk. bağlanım doğrusu
  3. (en)Regression line.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

regresyon dogrusuregresyon doğrusuregresyonregresyon analiziregresyon çözümlemesiregresyon eğrisiregresyon emsaliregresyon eşitliğiregresyon hattıregresyon kat sayısıregresifregressregressandregressingregressiondenklemin diğer tarafına geçirmedenklemin indirgenmesidenklemin mertebesidenklemin öbür tarafına geçirmekdenklemin sağlanmasıdenklemin tanım bölgesidenklemdenklem düzenleyicidenklem düzenleyicisi sunucusudenklem ile göstermekdenklem numarasını girindenkdenk balamadenk bütçedenk bütçe çarpanıdenk bütçe çoğaltanı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın