the ablative ne demek?

  1. Dilb. -den hali, çıkma durumu, ablatif.

the ablative case

  1. The ablative

the abc

  1. Abece

ablative

  1. (Dilb.) -den haline ait; -den halindeki.
  2. (Dilb.) -den halindeki sözcük/sözcük grubu.
  3. Latince isimlerde ablatif, ismin -(den) hali
  4. -den halinde olan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

the ablative casethe abcthe abc powersthe above mentionedthe absolutethethe 1967 bordersthe 1st cervical vertebrathe 2004 tsunamithe 80 20 rulethe a teamththa sackthaithai boxingthai citizenablativeablative caseablativelyablativalablatifablatioablatio placentaablatio placentaeablatio retinaeablateablaabla gibiablacıablacılıkablactate
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın