the ablative case ne demek?

 1. The ablative

the

 1. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır
 2. O (tarif edatı, harfi tarif, belirtme sıfatı)
 3. Ne kadar, o kadar (mukayese sıfatlarından evvel)

the ablative

 1. Dilb. -den hali, çıkma durumu, ablatif.

the

 1. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır
 2. O (tarif edatı, harfi tarif, belirtme sıfatı)
 3. Ne kadar, o kadar (mukayese sıfatlarından evvel)

ablative

 1. (Dilb.) -den haline ait; -den halindeki.
 2. (Dilb.) -den halindeki sözcük/sözcük grubu.
 3. Latince isimlerde ablatif, ismin -(den) hali
 4. -den halinde olan.

case

 1. Kutulamak, yerine koymak (kasa, kilif vb.)
 2. Kaplamak, ciltlemek, örtmek
 3. Dava
 4. Vaka
 5. Durum, vaziyet, hal
 6. Kasa
 7. Mesele, problem
 8. Hasta
 9. Gözetlemek, dikizlemek
 10. Ismin hallerinden biri

Türetilmiş Kelimeler (bis)

the ablativethethe 1967 bordersthe 1st cervical vertebrathe 2004 tsunamithe 80 20 rulethe a teamthe abcthe abc powersthe above mentionedththa sackthaithai boxingthai citizenablativeablative caseablativelyablativalablatifablatioablatio placentaablatio placentaeablatio retinaeablateablaabla gibiablacıablacılıkablactate
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın