receptor site ne demek?

 1. Almaç yeri

almaç

 1. Bk. Televizyon
 2. Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, reseptör.
 3. Bir kaynaktan gelen elektromıknatıs dalgaları ses ya da resme çeviren aygıtların genel adı.
 4. Televizyon alıcısının aktardığı resim ile sesin, elektromıknatıs dalgalara dönüştürülüp yayınlanmasından sonra, bunları dalgalık yardımıyla toplayarak resim ve sese çevirebilen aygıt.
 5. Hücrelerde, belirli bir büyük molekülün özel bir kısmını oluşturan, etkin endojen madde ve onlara yapıca benzerliği olan ilaç moleküllerini seçici bir biçimde yüksek çekicilik göstererek bağlayan ve etkinin başlamasına aracılık eden birim, reseptör.
 6. Virüsün ligant yapılarıyla ilişkiye geçen hücre zarı üzerindeki yapılar.
 7. Alan, kabul eden.
 8. (en)Receiver,.
 9. (en)Radio receiver, radio, receiver, wireless set,.
 10. (en)Receiver, television (receiver), (ABD) television set, set.

receptor blockage

 1. Almaç engellenmesi

receptor blocker drug

 1. Almaç engelleyicisi ilaç

site

 1. Genellikle belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu, iş merkezi.
 2. İlk Çağda kendi yasalarıyla yönetilen bir veya birkaç kentten oluşan devlet.
 3. Kent, şehir.
 4. Kentlerde, belirli bir merkezden yönetilen, genellikle güvenliği sağlanmış toplu yerleşim merkezi.
 5. Bk. kentdevleti
 6. Bk. toplu konut
 7. (en)Place on the Internet Every web page has a location where it resides which is called its site Web sites are normally combination of several web pages, and every site has an address usually beginning with 'http://.
 8. (en)Host on the Internet which allows remote access by such protocols as http, ftp, telnet, or gopher A site may consist of a single page or many pages under a common site name Whether two addresses with a common site name are one site or more than one may vary depending on your point of view For example, to some, all pages at the Internet Service Provider nexusdesign com might be considered one site But an individual who has set up personal web pages at people nexusdesign com will refer to his or her pages as 'my web site.
 9. (en)Location on the web containing HTML documents which can be used by viewers using a browser.
 10. (en)The location of a web page on the Internet In WWW, it is called a website and identified by its URL.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

receptor blockagereceptor blocker drugreceptor densityreceptor desensitizationreceptor mediated endocytosisreceptorreceptor occupancy theoryreceptor releasereceptreceptaclereceptaculum seminisreceptionreception deskreceprecebrecebanrecec mevacibirecederecedingsitesite bulunuyorsite developmentsite kentsite licensesite mapsite of special scientific interestsite of the accidentsite seçsite specific release systemsitsit aboutsit alanısit backsit cross legged
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın