recec mevacibi ne demek?

  1. Bk. ikinci üçaylık

ikinci üçaylık

  1. Yeniçerilere verilen ikinci üç aylık ödeneğin adı.

receb

  1. Azametli, heybetli. Ta'zim etmek.

receban

  1. Receb ile Şaban ayları.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

recebrecebanrecederecedingreceding colursrecrec.recarecacrecahmevacibi leşkermevacibmevacib defterimevacib ihracımevacibatmeva
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın