receptor blockage ne demek?

 1. Almaç engellenmesi

almaç

 1. Bk. Televizyon
 2. Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, reseptör.
 3. Bir kaynaktan gelen elektromıknatıs dalgaları ses ya da resme çeviren aygıtların genel adı.
 4. Televizyon alıcısının aktardığı resim ile sesin, elektromıknatıs dalgalara dönüştürülüp yayınlanmasından sonra, bunları dalgalık yardımıyla toplayarak resim ve sese çevirebilen aygıt.
 5. Hücrelerde, belirli bir büyük molekülün özel bir kısmını oluşturan, etkin endojen madde ve onlara yapıca benzerliği olan ilaç moleküllerini seçici bir biçimde yüksek çekicilik göstererek bağlayan ve etkinin başlamasına aracılık eden birim, reseptör.
 6. Virüsün ligant yapılarıyla ilişkiye geçen hücre zarı üzerindeki yapılar.
 7. Alan, kabul eden.
 8. (en)Receiver,.
 9. (en)Radio receiver, radio, receiver, wireless set,.
 10. (en)Receiver, television (receiver), (ABD) television set, set.

receptor blocker drug

 1. Almaç engelleyicisi ilaç

receptor

 1. ), (anat.) alıcı sinir, reseptör.
 2. Anat. reseptör.

blockage

 1. Tıkanma, blokaj.
 2. Tıkanıklık

Türetilmiş Kelimeler (bis)

receptor blocker drugreceptorreceptor densityreceptor desensitizationreceptor mediated endocytosisreceptor occupancy theoryreceptor releasereceptor sitereceptreceptaclereceptaculum seminisreceptionreception deskreceprecebrecebanrecec mevacibirecederecedingblockageblockadeblockade runnerblockadedblockaderblockblock abortedblock acquisition sequenceblock and pulleyblock and tackleblocblochs reaction
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın