protract ne demek?

 1. Uzatmak
 2. Küçük ölçekle kopyasını veya planını yapmak
 3. İletki ile çizmek
 4. Süresini uzatmak
 5. İleriye doğru germek

uzatmak

 1. Uzamasına sebep olmak, uzamasını sağlamak.
 2. Başı, kolları veya bacakları bir yere yöneltmek
 3. Bir şeyi vermek için birine yöneltmek
 4. Germek.
 5. Konuşmayı sürdürmek
 6. Vermek, göndermek.
 7. Süreyi artırmak, temdit etmek
 8. (en)Extend.
 9. (en)Prolong.
 10. (en)Lengthen.

protracted

 1. Sürüncemeli
 2. Uzatmalı, müzmin
 3. İletki ile çizilmiş
 4. Uzun süren

protractible

 1. Ölçekli çizilebilir

Türetilmiş Kelimeler (bis)

protractedprotractibleprotractionprotractorprotractor iletkiprotractor iletkiprotractorprotractor musclesprotprotactiniumprotagonistprotaktinyumprotal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın