protamin ne demek?

  1. Küçük, çok bazik, arjinini fazla, balık spermlerinde DNA ile beraber bulunan bir protein.
  2. Trombinle fibrinojen arasındaki tepkimeyi bozarak pıhtılaşmayı engelleyici etkinlik gösteren ve sistemik etkili kanama dindirici olarak kullanılan bir ilaç.
  3. Basit proteinler.
  4. (en)Protamine.

protamin sülfat

  1. (en)Protamine sulphate

protamin sülfat testi

  1. Trombin oluşumuyla biçimlenen çözünür kan plazmasında varlığının ortaya çıkarılması amacıyla yapılan test
  2. (en)Protamin sulphate test

Türetilmiş Kelimeler (bis)

protamin sülfatprotamin sülfat testiprotamineprotamine sulphateprotactiniumprotagonistprotaktinyumprotalprot
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın