pros and cons ne demek?

 1. Lehte ve aleyhte olanlar
 2. Hem nalına hem mıhına

pros

 1. Yunanca, -e doğru, -e karşı anlamında kullanılan ön ek
 2. Lehtekiler

prosaic

 1. Şiirsel olmayan
 2. Sıradan, bayağı, yavan
 3. Düzyazı şeklinde

and

 1. Yemin içmek, yemin etmek.
 2. (İngilizce) ve, ile, de
 3. (bağlaç) ve, de, ile

con

 1. Dikkatle okumak, incelemek
 2. Dümen kullanmak, gemi idare etmek
 3. (--ned, --ning) aldatmak, kandırmak
 4. Dolandırmak, kandırmak, yutturmak
 5. Gemiyi yöneltmek.
 6. Öntakı ile, beraber.
 7. Con brio, con spirito canlı olarak.
 8. Argo suçlu
 9. Karşı, aleyhte
 10. Dolandırıcılık.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

prosprosaicprosaicalprosaicicalprosansefalprosaptoglobinprosceniumproscenium archproscenium openingproscolexpropro and conpro big hookpro boiled wheatpro cancerandand a bitand a halfand a lot moreand alsoand b printingand b windingand connectiveand d speedand dağlarıanan abbreviated signaturean abbreviation of carabineran abbreviation of kilograman absolute must
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın