pros ne demek?

  1. Lehtekiler
  2. Yunanca, -e doğru, -e karşı anlamında kullanılan ön ek

lehtekiler

  1. (en)Pros.

pros and cons

  1. Hem nalına hem mıhına
  2. Lehte ve aleyhte olanlar

prosaic

  1. Şiirsel olmayan
  2. Sıradan, bayağı, yavan
  3. Düzyazı şeklinde

Türetilmiş Kelimeler (bis)

pros and consprosaicprosaicalprosaicicalprosansefalprosaptoglobinprosceniumproscenium archproscenium openingproscolexpropro and conpro big hookpro boiled wheatpro cancer
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın