portion of a shipment ne demek?

 1. Kafile

kafile

 1. Birlikte yolculuk eden topluluk
 2. Aynı yöne giden taşıt veya yolcu topluluğu, konvoy
 3. Sıra ile gönderilen şeylerin her bir bölüğü.
 4. (A, uzun okunur) Birlikte sefere çıkanların cemaatı. Kervan.
 5. (en)Caravan.
 6. (en)Convoy.
 7. (en)Group.
 8. (en)Cortege.
 9. (en)Procession.
 10. (en)Train.

portion

 1. Porsiyonlamak
 2. Taksim etmek
 3. Bölmek, ayırmak, bölüştürmek
 4. Kısım, parça, cüz
 5. Porsiyon, bir tabak yemek
 6. Pay, hisse
 7. Kısmet, kader, nasip
 8. Drahoma, çeyiz
 9. Hisselere ayırmak
 10. Parsellemek

portion fish

 1. Sofralık balık

of

 1. Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı, yorgunluk vb. duyguları belirten bir söz
 2. (en)Ugh!.
 3. (en)In a general sense, from, or out from; proceeding from; belonging to; relating to; concerning; used in a variety of applications; as: Denoting that from which anything proceeds; indicating origin, source, descent, and the like; as, he is of a race of kings; he is of noble blood.
 4. (en)Denoting possession or ownership, or the relation of subject to attribute; as, the apartment of the consul: the power of the king; a man of courage; the gate of heaven.
 5. (en)Denoting the material of which anything is composed, or that which it contains; as, a throne of gold; a sword of steel; a wreath of mist; a cup of water.
 6. (en)Oil filters.
 7. (en)Denoting part of an aggregate or whole; belonging to a number or quantity mentioned; out of; from amongst; as, of this little he had some to spare; some of the mines were unproductive; most of the company.
 8. (en)Prep w dat , from, out of, of, away from, contrary to, by.
 9. (en)Denoting that by which a person or thing is actuated or impelled; also, the source of a purpose or action; as, they went of their own will; no body can move of itself; he did it of necessity.
 10. (en)Optional Form Source: US EPA.

a

 1. Ülke, kurum ve yatırım araçlarının yüksek güvenilirlik aralığını gösteren ve derecelendirme kuruluşu tarafından verilen not. A'nın sayıları arttıkça güvenilirlik derecesi yükselir; işaret değişiklikleri her bir konum için olumlu veya olumsuz gelişmelere işaret eder (AA, AAA, A+, AA- vb).
 2. Yunanca yokluk ifade eden ön ek.
 3. Amper.
 4. Anot.
 5. Angström.
 6. Argon simgesi. (II)
 7. Kazanılmış bağışıklık yetmezlik sendromu.
 8. Bk. adres çözünümü iletişim kuralı
 9. (en)AIDS.
 10. (en)Association of Research-based Pharmaceutical Companies.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

portionportion fishportion of a quotaportion outportionedportionsportioporticoportiereportikportik ya da portikusportport addressport address translationport adressport armsofof a certain ageof a certain lengthof a certain qualityof a collapseof a deviceof a good familyof a hogof a kindof a moment agooo henryo ağır yaralıo anda söylemeko anda uydurmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın