plazma hücresi ne demek?

 1. (Yun. plasma: biçim; kytos: hücre) B lenfositten gelişen ve bağışıklık sisteminin antikor salgılayan hücreleri. Plazmosit.
 2. Bağ dokuda bulunan B-lenfositlerin farklılaşmasıyla oluşan, sıvısal bağışıklığın oluşmasından sorumlu antikorları sentezleyen, pironinle boyanan ve bazofili gösteren hücre, plazmosit. Plazmosit adı verilen bu hücrelerin elektron mikroskobunda granüllü endoplazma retikulumu, mitokondriyon ve Golgi aygıtı yönünden zengin olduğu görülür.
 3. B lenfositlerinden oluşan antikor salgılayan hücre, plazmosit.
 4. (en)Plasma cell.
 5. (en)Lenfositlerinden oluşan antikor salgılayan hücre, plazmosit.
 6. (en)Plasma cell Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü.
 7. (en)Plasmacytus, İng. plasma cell.
 8. (al)B lenfositlerin degişikliğe uğraması sonucu oluşan ve antikor salgılayan bağışıklık sistemi hücresi, plazmosit.
 9. (fr)Cellule de plazme
 10. (la)B lenfositlerden köken alan ve antikor salgılayan hücre, plazmosit.

plazma hücre tümörü

 1. Plazmasitom.
 2. (en)Plasma cell tumor.

plazma hücreli gingivitis farengitis

 1. Kedilerde, ağızda, diş etlerinin ve damak çukurunun üremeli ve ülserli lezyonlarıyla belirgin kronik seyirli, nedeni bilinmeyen yangılı hastalığı.
 2. (en)Plasma cell pharyngitis-gingivits.

hücresi

 1. (en)T cell

Türetilmiş Kelimeler (bis)

plazma hücre tümörüplazma hücreli gingivitis farengitisplazma hücreli pododermatitisplazmaplazma amino asit oranıplazma bozulumuplazma ile ilgiliplazma kimyasıplazma proteiniplazma proteinleriplazaplaziplaplacabilityplacableplacardplacard tohücresihücresinde hata varhücresizhücresiz aşıhücresiz boğmaca aşısıhücresiz sistemhücreseçeneklerihücreselhücresel aracılarhücresel bağışıklıkhücresel belirteçlerhücrehücre açıklamasıhücre adezyon moleküllerihücre ağzıhücre akile
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın