plazma ne demek?

 1. Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı.
 2. Elektrik yükü yansız olan gaz moleküllerinden, pozitif iyonlardan ve negatif elektronlardan oluşan akışkan.
 3. Bk. sık üşer
 4. Bk. sık-üşer
 5. Kan sıvısı
 6. Dolaşan kan, lenf ve hemolenfin sıvı kısmı. Z.Protoplâzma, sitoplâzma.
 7. Bir elektrik boşalımında veya çok sıcak bir çekirdek işlemi içinde iyonlar, atomlar ve elektronların oluşturduğu iletken bir gaz ortamı.
 8. Dolaşan kanın birçok organik, inorganik ve iyon taşınmasında rol alan sıvı kısmı, vücut dışına alınan pıhtılaşması önlenmiş biçimli elemanları çöktürülmüş olan kanın sıvı kısmı, kan plazması.
 9. Lenfin sıvı kısmı.
 10. Merhem hazırlamada kullanılan bir nişasta gliseriti.
 11. Kan, lenf ve hemolenfin sıvı kısmı.
 12. (en)Blood plasma.
 13. (en)Plasm.
 14. (en)Plasma.
 15. (al)Plasma
 16. (al)Bir gazın çok yüksek ısıda kısmen ya da tamamen iyonlaştırılmasıyla elde edilen ve nükleer füzyonda kullanılan akışkan madde.
 17. (al)Plasma Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü
 18. (fr)Plasma
 19. (fr)Plasme

sık üşer

 1. Seyreltik uçunlarda elektrik boşalımı olurken ılınlanır ölçüde eksicik ve artı üşer oluşan bölge.
 2. Seyreltik uçunlarda elektrik boşalımı olurken ılınlanır ölçüde eksicik ve artı üşer oluşan bölge.
 3. (en)Plasma.
 4. (al)Plasma
 5. (fr)Plasma
 6. (fr)Plasma

plazma amino asit oranı

 1. Esansiyel amino asitlerden yararlanma oranı ölçülmesi esasına dayanan protein değerlendirme sistemi. Bu yöntemde, hayvanlar 24 saat aç bırakıldıktan sonra yemlenir ve her hayvandan 5 saat aralıklarla 5 kan örneği alınarak esansiyel amino asit ortalama konsantrasyonu bulunur, PAAO.
 2. (en)Plasma amino acid ratio.

plazma bozulumu

 1. (en)Plasmolysis

Türetilmiş Kelimeler (bis)

plazma amino asit oranıplazma bozulumuplazma hücre tümörüplazma hücreli gingivitis farengitisplazma hücreli pododermatitisplazma hücresiplazma ile ilgiliplazma kimyasıplazma proteiniplazma proteinleriplazaplaziplaplacabilityplacableplacardplacard to
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın