hücresel belirteçler ne demek?

  1. Hücre yüzeyindeki hücreye özgü ve hücre tüplendirmesinde kullanılan yapılar.
  2. (en)Cellular markers.

hücresel

  1. Hücreden kaynaklanan
  2. Hücre ile ilgili
  3. Hücrelerden oluşmuş yapı
  4. Bk. ızgara
  5. (en)Cellular.

hücresel aracılar

  1. Hücrelerde etkin biçimde depo edilen ve yangı sırasında salıverilen; aminler, lenfokinler, asidik lipitler ve prostaglandinler gibi kimyasal aracılar, sitojen aracılar.
  2. (en)Cytogen mediators.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hücreselhücresel aracılarhücresel bağışıklıkhücresel değişimhücresel haberleşmehücresel infiltrasyonhücresel konversiyonhücresel onkogenlerhücresel sızıntıhücresel tanımlayıcı melezlemehücreseçeneklerihücrehücre açıklamasıhücre adezyon moleküllerihücre ağzıhücre akilebelirteçler dizgesibelirteçleri süzbelirteçbelirteç ekibelirteç elementbelirteç organizmabelirteç yüzeyi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın