hücre ne demek?

 1. İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze.
 2. Küçük oda

  Üzerine ot bir yatakla bir battaniye atılmış, demir bir somyadan başka içinde bir şey olmayan çıplak bir hücrede bulunduğunu anladı.

  A. İlhan
 3. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda

  Sonunda hücresine götürdüler de boylu boyunca uzanabildi.

  S. F. Abasıyanık
 4. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.
 5. Göze
 6. Bir canlının tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşı.
 7. Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili sitoplâzma kitlesinden oluşan, sitoplâzma içinde çeşitli hayalî olayları yürüten çekirdek, endoplâzmik retikulum, mitokondri, sentriol, lizozom, ribozom, gibi organeller ile mikrofilâmentler, mikrotüpçükler vb. yapılar bulunan, genetik materyali ya bir zar ile çevrili (ökaryot) ya da sitoplâzma içinde zarsız olarak yer alan (prokaryot) bir organizmanın yapı ve görev bakımından en küçük birliği.
 8. Bk. odacık
 9. Birkaç anlamı olan bir terim.1. Elektrokimyada bir tuz köprüsü ile elektriksel teması sağlanmış çözeltilere daldırılmış bir çift elektrottan ibaret bir sistem; elektrotlar dış devrede metalik iletken ile bağlıdır. 2. Spektroskopide, bir optik aletin ışık yolu üzerinde, içine numune konulan kap.
 10. Organizmanın canlılığını kendi başına sürdürebilen, bölünüp çoğalabilen ve dışarıdan aldığı maddeleri özümleyebilen en küçük birimi. Çekirdek ve sitoplazmadan oluşan hücre içerisinde canlılığını sürdürebilen organeller bulunurlarsa da bunların yaşaması hücrelerin canlılığını devam ettirmesine bağlıdır.
 11. Bk. göze
 12. Oda. Odacık.
 13. Bağımsız olarak işlev görebilen en küçük canlı birimi, dokular, organlar ve kan dolaşımını oluşturan birimler.
 14. (en)Cell.
 15. (en)Cellular.
 16. (en)Cubicle.
 17. (en)Cabin.
 18. (en)Hole.
 19. (en)Cell göze.
 20. (en)Cellula.
 21. (en)Alcove.
 22. (en)Niche.
 23. (en)Room.
 24. (en)Chamber.
 25. (en)Closet.
 26. (en)Cooler.
 27. (en)Cubby hole.
 28. (fr)Cellule
 29. (fr)Eellule

odacık

 1. Küçük oda
 2. Büyük kitaplıklarda çalışması uzun sürecek araştırıcılara ayrılan küçük oda.
 3. (en)Carrell.
 4. (en)Crib.

hücre açıklaması

 1. (en)Cell comment

hücre adezyon molekülleri

 1. Bk. hücre yapışma molekülleri

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hücre açıklamasıhücre adezyon moleküllerihücre ağzıhücre akilehücre akilihücre anüsühücre aracılı bağışıklıkhücre aracılığıyla aşırı duyarlılıkhücre aralığıhücre arası boşlukhücrhücrahücrathüccabhüccachüccethücceti dafiahücceti kasıra
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın