plasma cell pododermatitis ne demek?

 1. Plazma hücreli pododermatitis

plazma

 1. Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı.
 2. Elektrik yükü yansız olan gaz moleküllerinden, pozitif iyonlardan ve negatif elektronlardan oluşan akışkan.
 3. Bk. sık üşer
 4. Bk. sık-üşer
 5. Kan sıvısı
 6. Dolaşan kan, lenf ve hemolenfin sıvı kısmı. Z.Protoplâzma, sitoplâzma.
 7. Bir elektrik boşalımında veya çok sıcak bir çekirdek işlemi içinde iyonlar, atomlar ve elektronların oluşturduğu iletken bir gaz ortamı.
 8. Dolaşan kanın birçok organik, inorganik ve iyon taşınmasında rol alan sıvı kısmı, vücut dışına alınan pıhtılaşması önlenmiş biçimli elemanları çöktürülmüş olan kanın sıvı kısmı, kan plazması.
 9. Lenfin sıvı kısmı.
 10. Merhem hazırlamada kullanılan bir nişasta gliseriti.

plasma

 1. Plazma, yeşil çakmaktaşı
 2. Plazma
 3. Protoplazma
 4. Min

plasma amino acid ratio

 1. PAAO

cell

 1. Mezar, kabir
 2. Hücre
 3. Toplumdan kaçan kimsenin kapandığı evi
 4. Hücreye kapatmak
 5. Küçük oda
 6. Ünite
 7. Pil

pododermatitis

 1. Canlı tırnak denilen koryum ungulaenin yangısı.
 2. (la)Pododermatitis

Türetilmiş Kelimeler (bis)

plasmaplasma amino acid ratioplasma cellplasma cell tumorplasma displayplasma membraneplasma proteinplasma proteinsplasma screenplasma transglutaminaseplasmplaseplaseboplaselemeplaselemekplasentacellcell addresscell adhesion moleculescell alignmentcell batterycell biologycell bodycell broadcastcell centercell changecelcel animationcelacelabcelabe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın