cell broadcast ne demek?

 1. Belirli bir coğrafi alandaki telefonlara ücretsiz mesaj gönderimi sağlayan mobil teknolojidir.

cell

 1. Mezar, kabir
 2. Hücre
 3. Toplumdan kaçan kimsenin kapandığı evi
 4. Hücreye kapatmak
 5. Küçük oda
 6. Ünite
 7. Pil

cell address

 1. Hücre adresi, bir elektrik devresindeki bir hücrenin yerini belirleyen bir harf ve bir sayı kombinasyonu

broadcast

 1. Radyo ile yayınlamak, neşretmek
 2. Saçmak
 3. Etrafa yaymak (dedikodub.)
 4. Radyo ile yayın yapmak, haber iletmek
 5. Saçma suretiyle tohum ekmek
 6. Radyo yayını
 7. Neşriyat, radyo programı
 8. Yayınlanmış, neşredilmiş
 9. Neşriyata ait
 10. Saçılmış

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cellcell addresscell adhesion moleculescell alignmentcell batterycell biologycell bodycell centercell changecell chemistrycelcel animationcelacelabcelabebroadcastbroadcast areabroadcast asbroadcast bandsbroadcast mediabroadcast mediumbroadcast messagebroadcast modebroadcast stationbroadcast studiobroadbroad arrowbroad axbroad axebroad base terrace
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın