cell ne demek?

  1. (C.: Cülul) Yerden birşey toplamak.
  2. Hücre; petek gözü, göz; pil; oda (manastır vb); toplumdan kaçan kimsenin kapandığı evi
  3. Hücre
  4. Küçük oda
  5. Ünite
  6. Pil

cell address

  1. Hücre adresi, bir elektrik devresindeki bir hücrenin yerini belirleyen bir harf ve bir sayı kombinasyonu

cell adhesion molecules

  1. Hücre yapışma molekülleri cam

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cell addresscell adhesion moleculescell alignmentcell batterycell biologycell bodycell broadcastcell centercell changecell chemistrycelcel animationcelacelabcelabe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın