plasenta ne demek?

  1. Etene.
  2. Döleşi
  3. Embriyoyla uterus arasında metabolik ve hormonal ilişkiyi sağlayan geçici oluşum, eten. Fetusun beslenmesi ve zararlı maddelerin uzaklaştırılması plasenta tarafından gerçekleştirilir.
  4. Etene.
  5. Döl yatağında, anayla dölüt arasında bulunan, dölütün ve ananın kan damarlarının birbirine yakın bulunduğu, ozmozla besin ve oksijen değişmesini sağlayan damarlı, süngerimsi bir yapı.
  6. (en)Placenta, afterbirth.
  7. (en)Placenta.

plasenta dekolmanı

  1. (en)Abruptio placentae

plasenta diskoidea

  1. Hemokoriyal plasenta.
  2. (en)Placenta discoidea.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

plasenta dekolmanıplasenta diskoideaplasenta endoteliyo koriyalisplasenta engeliplasenta epitelyo koriyalisplasenta gonadotropik hormonlarıplasenta hemo endotelyalisplasenta hemo koriyalisplasenta hormonlarıplasenta inkretaplaseplaseboplaselemeplaselemek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın