parmağı olmak ne demek?

 1. Bir işi olumsuz yönde etkilemek, bir işe karışmış olmak.
 2. (en)Have one's hand in, have a hand in, have a finger in the pie.

parmağı ağzında kalmak

 1. Şaşakalmak, şaşmak, hayret etmek: “Haftasına kalmadı, o sert şiş kayboldu, semirmeye başladım. Doktorların parmağı ağzında kaldı.” -P. Safa.

parmağımsı

 1. Parmağa benzeyen, parmak biçiminde olan.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

parmağı ağzında kalmakparmağımsıparmağında oynatparmağında oynatmakparmağını aramakparmağını bile kıpırdatmamakparmağını bile oynatmamakparmağını emmekparmağını kıpırdatmadanparmağını sallamakparmağa aitparmağa takılan sandaletparmaparma peyniriolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın