parmağını sallamak ne demek?

 1. (en)Shake one's finger.

shake

 1. Sarsmak, silkelemek, sarsılmak, silkmek
 2. Çırpmak, çalkalamak
 3. Üzmek
 4. Sallamak, sallanmak
 5. (shook, shaken)
 6. Metanetini bozmak
 7. Sarsıntı, sarsma
 8. Sallanmak, sarsılmak
 9. Titremek, titretmek
 10. Ihtizaz etmek, titreşim halinde olmak

parmağını sallayarak azarlamak

 1. (en)Shake one's finger.

parmağını sallayarak tehdit etmek

 1. (en)Wag one's finger at.

sallamak

 1. Düzenli bir biçimde ve hep aynı doğrultuda hareket ettirmek
 2. Uydurmak, kafadan atmak.
 3. Sarsmak.
 4. Beklenmedik bir başarı kazanmak.
 5. Zor durumda bırakmak.
 6. Bir işi sürekli olarak başka bir zamana ertelemek, savsaklamak
 7. Vurmak, tokat atmak
 8. (en)Nod.
 9. (en)Bob.
 10. (en)Shake.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

parmağını sallayarak azarlamakparmağını sallayarak tehdit etmekparmağını aramakparmağını bile kıpırdatmamakparmağını bile oynatmamakparmağını emmekparmağını kıpırdatmadanparmağını yaranın üzerine basmakparmağının ucuyla çevirmekparmağında oynatparmağında oynatmakparmağı ağzında kalmakparmağı olmakparmağımsısallamaksallamasallama çaysallama düzenisallama öskültasyonsallama palpasyonusallasallabaşsallabaşlıksallallahü teala aleyhsall
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın