parmağımsı ne demek?

  1. Parmağa benzeyen, parmak biçiminde olan.

parmağı ağzında kalmak

  1. Şaşakalmak, şaşmak, hayret etmek: “Haftasına kalmadı, o sert şiş kayboldu, semirmeye başladım. Doktorların parmağı ağzında kaldı.” -P. Safa.

parmağı olmak

  1. Bir işi olumsuz yönde etkilemek, bir işe karışmış olmak.
  2. (en)Have one's hand in, have a hand in, have a finger in the pie.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

parmağı ağzında kalmakparmağı olmakparmağında oynatparmağında oynatmakparmağını aramak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın