p day ne demek?

  1. Günü, askeri malzeme üretiminin bu malzemeler için olan talebe eşŸit olduğŸu an

P dalgası

  1. Kalp döngüsünde, depolarizasyonun sino-atriyal düğümden kulakçıkların tamamına yayılışını gösteren EKG dalgası. Kulakçık kasılmasından kısa bir süre önce çizilir. Bu dalganın ilk yarısı sağ atriyumun, ikinci yarısı sol atriyumun depolarizasyonunu gösterir.
  2. (en)Wave.

P değeri

  1. Fiziksel bir değerin negatif logaritması. Çözünen bir türün derişiminin negatif logaritması; p-değerleri çok büyük derişim aralıklarının nispeten küçük sayılarla ifade edilmesini sağlar. pH, hidrojen iyonu derişiminin negatif logaritması.
  2. Önemlilik düzeyi.
  3. (en)Value.

day

  1. Gün
  2. Gündüz
  3. Dönem, zaman
  4. Devir

Türetilmiş Kelimeler (bis)

P dalgasıP değerip dışbükey fonksiyonpp adik sayıp amino benzoik asitp aminobenzoyik asitp cetvelip channelp codeababaaba güreşiabacıabacılıkdayday after dayday after day and year after yearday after tomorrowday airglowday and dateday and nightday bedday beforeday before yesterdaydada capoda conversionda costa eritrokeratodermisida costa sendromu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın