P değeri ne demek?

  1. Fiziksel bir değerin negatif logaritması. Çözünen bir türün derişiminin negatif logaritması; p-değerleri çok büyük derişim aralıklarının nispeten küçük sayılarla ifade edilmesini sağlar. pH, hidrojen iyonu derişiminin negatif logaritması.
  2. Önemlilik düzeyi.
  3. (en)Value.

P dalgası

  1. Kalp döngüsünde, depolarizasyonun sino-atriyal düğümden kulakçıkların tamamına yayılışını gösteren EKG dalgası. Kulakçık kasılmasından kısa bir süre önce çizilir. Bu dalganın ilk yarısı sağ atriyumun, ikinci yarısı sol atriyumun depolarizasyonunu gösterir.
  2. (en)Wave.

p day

  1. Günü, askeri malzeme üretiminin bu malzemeler için olan talebe eşŸit olduğŸu an

Türetilmiş Kelimeler (bis)

P dalgasıp dayp dışbükey fonksiyonpp adik sayıp amino benzoik asitp aminobenzoyik asitp cetvelip channelp codeababaaba güreşiabacıabacılıkdeğeri artmadeğeri aynı olmakdeğeri az olarakdeğeri azaltan şeydeğeri belirlenmemiş sigortadeğeri belirlenmiş sigortadeğeri belirtilmemişdeğeri bilinmemiş şeydeğeri değişmez belgitlerdeğeri düşmedeğerdeğer adıdeğer ağırlıklı endeksdeğer ahlakıdeğer alanı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın