P dalgası ne demek?

 1. Kalp döngüsünde, depolarizasyonun sino-atriyal düğümden kulakçıkların tamamına yayılışını gösteren EKG dalgası. Kulakçık kasılmasından kısa bir süre önce çizilir. Bu dalganın ilk yarısı sağ atriyumun, ikinci yarısı sol atriyumun depolarizasyonunu gösterir.
 2. (en)Wave.

p day

 1. Günü, askeri malzeme üretiminin bu malzemeler için olan talebe eşŸit olduğŸu an

P değeri

 1. Fiziksel bir değerin negatif logaritması. Çözünen bir türün derişiminin negatif logaritması; p-değerleri çok büyük derişim aralıklarının nispeten küçük sayılarla ifade edilmesini sağlar. pH, hidrojen iyonu derişiminin negatif logaritması.
 2. Önemlilik düzeyi.
 3. (en)Value.

dalga

 1. Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
 2. Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem.
 3. Bir yüzeydeki kıvrım
 4. Saçların kıvrım genişliği.
 5. Gizli iş, dalavere
 6. Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.
 7. Dalgınlık.
 8. Geçici sevgili.
 9. Geniş su yüzeylerinde rüzgârla oluşan, sırt ve çukur bölümleriyle durgun su yüzünü pürüzlendirip bir salınım devinimiyle birbirini kovuşturarak ilerleyen dizilerden her biri.
 10. Kendisini zamanca ve uzayca düzenli olarak yineleyen ve bir ortamda değişmeden hızla ilerleyen bir salınım katarı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

p dayP değerip dışbükey fonksiyonpp adik sayıp amino benzoik asitp aminobenzoyik asitp cetvelip channelp codeababaaba güreşiabacıabacılıkdalgasına taş atmakdalgasızdalgadalga almaçıdalga analizörüdalga aşındırmasıdalga aşındırması düzlüğü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın