osm.cevher fiili ne demek?

 1. Bk. ek-fiil

Osm

 1. (en)Osmole.

osman

 1. Yılan yavrusu.
 2. Ejderha yavrusu.
 3. Hz. Muhammed (S.A.V.)'in damadı ve Hz. Ömer'den sonra devlet başkanı.
 4. Hz. Muhammet'in damadı üçüncü halife.
 5. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı.
 6. Bir tür kuş ya da ejderha.
 7. Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalatü Vesselam'ın en yakın sahabelerinden, Aşere-i Mübeşşere'den ve İslamiyet için en çok fedakarlık gösterenlerdendir. Hz. Talha ve Zübeyr'den evvel imana geldi, iman edenlerin beşincisi oldu. Resül-ü Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın üçüncü halifesi ve damadıdır. Hazret-i Osman (R.A.) çok zengindi. Bütün malını Peygamberimiz ve İslamiyet için feda etti. Çok haya ve hilm sahibi idi. Peygamberimizin (A.S.M.) iki kızı ile evlenmek nasib olduğu için kendisine "Zinnureyn" namı da verilmiştir. Hz. Ebu Bekir'in (R.A.) toplayıp cem'ettiği Kur'an-ı Kerim nüshalarını teksir ederek mühim merkez ve vilayetlere gönderdi. Sekseniki yaşında şehid edildi. (R.A.)

fiili

 1. Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş).
 2. Edimsel.
 3. (en)Actual.
 4. (en)Factual.
 5. (en)De facto.
 6. (en)Effective.
 7. (en)Real.
 8. (en)De facto eylemsel.
 9. (en)Eylemli.
 10. (en)Edimsel.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

Osmosmanosmanıosmaniosmani nişanıfiilifiili bozukfiili depolamafiili hizmetfiili hizmet zammıfiili ihracatfiili ithalatfiili livatafiili maliyetfiili tecavüzfiilfiil adıfiil ayrılığıfiil binası lahikalarıfiil bükünü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın