Osm ne demek?

  1. (en)Osmole.

osm.cevher fiili

  1. Bk. ek-fiil

osman

  1. Yılan yavrusu.
  2. Ejderha yavrusu.
  3. Hz. Muhammed (S.A.V.)'in damadı ve Hz. Ömer'den sonra devlet başkanı.
  4. Hz. Muhammet'in damadı üçüncü halife.
  5. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı.
  6. Bir tür kuş ya da ejderha.
  7. Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalatü Vesselam'ın en yakın sahabelerinden, Aşere-i Mübeşşere'den ve İslamiyet için en çok fedakarlık gösterenlerdendir. Hz. Talha ve Zübeyr'den evvel imana geldi, iman edenlerin beşincisi oldu. Resül-ü Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın üçüncü halifesi ve damadıdır. Hazret-i Osman (R.A.) çok zengindi. Bütün malını Peygamberimiz ve İslamiyet için feda etti. Çok haya ve hilm sahibi idi. Peygamberimizin (A.S.M.) iki kızı ile evlenmek nasib olduğu için kendisine "Zinnureyn" namı da verilmiştir. Hz. Ebu Bekir'in (R.A.) toplayıp cem'ettiği Kur'an-ı Kerim nüshalarını teksir ederek mühim merkez ve vilayetlere gönderdi. Sekseniki yaşında şehid edildi. (R.A.)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

osm.cevher fiiliosmanosmanıosmaniosmani nişanıosmaniyanosmanlıOsmanlı Askeri Farmakopesiosmanlı bankasıosmanlı beziriosos basisfenoidaleos breveos carpale ıvos cuboideum
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın